Papaz Büyüsü

Papaz Büyüsü Hoca Seyrani

PAPAZ BÜYÜSÜ
Papaz Büyüsü, ferdin iradesine direkt olarak araya girmek ederek, istem dışı hareket ve düşüncelerin gerçekleşmesini elde eden ve meydana getirilen şahsa çok kısa vakit ortamında ttutsak ederek, istenilen neticesi veren bütün vakitların en ttutsakli büyü yöntemidir.

Bu yönden değerlendirildiğinde, kara büyü grubunun bütün özelliklerini kapsar ve şahısin hem ruhsal aynı vakitte düşünsel yapısını bozabilecek bir ttutsake sahip bulunduğu amacıyla insanı çok kuvvetli bir şekilde ttutsaksi altına alarak, yapılış amacına ulaştırır.

Papaz Büyüsü, bütün büyülerde bulunduğu benzer biçimde orta çağ – pagan inanış kültüründen meydana çıkmıştır. Bu yüzden, Hristiyanlıkla uzaktan yakından ilgisi yoktur. Hiçbir Hristiyan din adamı papaz büyüsü yapmaz.

Cemiyet büyücüye değil, büyüye isim takar. Domuz yağı Büyüsü, Yarasa Kanı Büyüsü, Saç Büyüsü…) Büyü yapılırken anlaşılmayan, duyulmayan sözler ve ifadeler var ise o vakit büyüyü meydana getiren şahısin kimliği ya da kullandığı dil ön plana çıkar.

Bu görüş yönünden değerlendirdiğimizde papaz büyüsü adı, İbranice sözler ve Süryani alfabesi kullanılması namacıylaiyle bu adı almıştır. Doğrusu Papazlar tarafınca yapılmazlar. Gerçekte, Hristiyan din adamları da bu tür uygulamalara şiddetle karşı dururlar.

PAPAZ BÜYÜSÜ ÇEŞİTLERİ
Papaz büyüsü bir çok fakatç amacıyla yapılabilir. Bu aşamada ifade edilebilir ki, insanoğlunun ortamında bulunduğu her husus amacıyla büyü yapılabilir. Ağırlıklı olarak, hayat sürdüğümüz toplumda en sık görülen, karşı tür üstüne oluşturulan büyü türüdür.

BAĞLAMA İÇİN PAPAZ BÜYÜSÜ
erkek ya da hanımın tam bir tutku ile kendisine bağlanmasını, karşı türe dair başkasını gözü görmemesi, o olmadan yapamaması hedefiyle yapılır. Birey büyünün ttutsaksiyle sanki büyü yapanın kumandasına girer ve istediği gibi yönetebilecek duruma gelir.

AŞIK ETME İÇİN PAPAZ BÜYÜSÜ
sevmiş olduği ferdin de aynı duygulara haiz olması, kendisine hesapsızca aşık olması ve büyü icra eden şahıs ondan ayrılmadıkça kesinlikle ayrılmaması amacıyla yapılır. Büyünün ttutsaksine giren şahıs kendindeki bu hisleri yadırgamaz ve her şey düzgüsel görünür.

GERİ GETİRME İÇİN PAPAZ BÜYÜSÜ
Ayrılan sevgili yada giden karı – koca’dan birinin ayrılma kararından vazgeçmesi ve geri dönmesi amacıyla yapılır. Ayrılma unsurunu daha evvelce haklı bir lüzumçeye dayandıran birey, sihrin ttutsaksiyle bu kararının hatalı bulunduğunu düşünmeye başlar, bir vakit sonra hata meydana getirdiğinı düşünerek yine

AYIRMA – SOĞUTMA İÇİN PAPAZ BÜYÜSÜ
Her şey yolunda devam ederken, ani ve sebepsiz bir durumda şahıs birlikte bulunduğu eş ya da sevgilisinden ayrılma kararı alır. Sihrin ttutsaksiyle, bundan sonra bu eşiyle olan evliliği devam ettiremez duruma gelir ve yine geri dönmeme kararıyla tamamiyle uzaklaşır, soğur ve terk eder. Eşler, sevgililer içersinde olmasıyla birlikte aile bağlarının kopartılması hedefiyle da sık sık yapıldığı bilinmektedir.

KISMET KAPATMAK İÇİN PAPAZ BÜYÜSÜ
şahısin lüzum cemiyet içersindeki değerlerini lüzumse aile ya da karşı türe olan enerjisinin yok edilmesi namacıylaiyle her şeyini kaybetmesine namacıyla olur. İş yaşamında yaşanmış olan rekabet ve çekemezlik ardından aniden her şeyin ters gitmesi, haiz olunan kıymetlerin kayıbı şeklinde kendini gösterir. Diğer taraftan, temkatiyenr ve evlilik mevzusunda meydana getirilen büyülerde ise şahıs yıldızının düşürülmesi namacıylaiyle çevresindeki şahısleri kaybeder yada kimsenin ilgisini çekmez.

CİNSEL TERCİH İÇİN PAPAZ BÜYÜSÜ
Hemtürinin kendisine olan hislerinin arttırılarak, aynı duygulara haiz olması ve türel tercihini değiştirmesi hedefiyle yapılır. Büyünün ttutsaksiyle şahıs bundan sonra büyü yapana gönül sunar ve ondan ayrılamaz.

CİNSEL BAĞLILIK İÇİN PAPAZ BÜYÜSÜ
erkek yada hanımefendiın türel işlevlerini tamamiyle durduran, tanınan en vakitgelen büyü türüdür. Beraber olan çiftlerin ayrılmalarını sağlamak ve intikam alabilmek amacıyla yapılır. Büyüye maruz kalan birey yapılış yöntemine göre kimi vakit yalnızca eşine kimi vakit ise bütün karşı türel anlamda tepkisiz kalır.

Papaz büyüsü yapanlar, fakatçlarına yönelik olarak istedikleri her insanı çok kuvvetli şekilde ttutsak altına alabilecek çalışmalar yapabilirler.

PAPAZ BÜYÜSÜ ETKİLERİ
Papaz Büyüsünün ttutsaksine girmiş olan şahısde kısa vakitde ani değişmeler başlar. Bu değişim, şahısin iradesi dışındaki bir zorlamadan kaynaklandığı amacıyla olağan olarak değerlendirilir. İlerleyen vakitlerde ise bundan sonra her şey sihrin ttutsaksiyle amacına ulaşmış duruma gelir. Büyünün ttutsaksinde olan şahıs, yaşadığı his yoğunluğu ya da vakaları yaşamın akışına bağlar. Değişimin farkında olmaması namacıylaiyle, çevreden şahısin değiştiğine dair ifadelere şiddetle karşı gelir. Müdaduruma edilmediği vakit ttutsaksi hayat boyunca idame eden bu kuvvetli büyü şahısi tamamiyle kontrol alır ve bu şekilde devam eder.

Örneğin; Aşık etme yada bağlama amacıyla oluşturulan büyülerde, şahısin hislerine araya girmek edilmesi hedefiyle cinler görevlendirilir.

Papaz büyüsünde adam amacıyla bayanın adet kanı (Aybaşı kanı, Hayız kanı, Regl kanı), kadın amacıyla adamın menisi kullanılmaz. Papaz büyüsünde mecburi kalmadıkça yedirme-içirme yapılmasına lüzum yoktur. Bu büyüler papaz büyüsü katagorisinde değildir, adet kanı büyüsü olarak adlandırılır.

Fert evini, eşini, çocuklarını, işini hem de duruma gore şehrini değiştirip sevmiş olduği şahısin yanına yine ayrılmamak üzere gider. Adeta tutsak olur. Sadece o şahısin yanısıra refah ve sevinç bulur. Bu vaziyet kendisine son derece normal olarak gelir. !!!

Başa dön tuşu