Medyum Nedir

Medyum Nedir Medyum Önerileri

Medyumluk zamanı
Taş çağının başlarından itibaren insanlar bir arayış içerisindeydiler. Bu arayış zor yaşam şartları içinde çok yer kaplayamasa dahi seviye kurulduktan ve birazcık daha rahatladıktan sonra kafa kurcalamaya şiddetle devam etti. Bu arayış varoluşsal bir arayıştı. Biz niye bu dünyaya geldik? Bu dünya bir tek görmüş olduğumüz şeylerden mi ibaret? Bu soruların cevabını Şamanizm inanışı ile verdiler ve her kabilenin ruhlarla mesajşime geçen bir şamanı yada rahibi oldu.

Tarih boyunca farklı uygarlıkların farklı ruhlarla mesajşime geçtiği yada geçtiğine inandığını biliyoruz. Seneler sonrasında semavi dinlerin etkisiyle bu inanışlar batıl olarak görülmeye başlandı ve ruhlarla iletişim kuranlar hor görülmeye başlandı. Kimi toplumlarla hükümdar tarafından kimi toplumlarda ise farklı olan ve bilinmeyen duyulan korku dolayısıyla medyumlar bu işi gizli gizli saklı oluşturmaya veya hiç yapmamaya başladılar.

Medyumların Tarihte Yaşadığı Zorluklar
En katı dini kurallara haiz ülkelerde dahi medyumlar gizli saklı bir şekilde faaliyet göstermeye devam etmiştir. Katolik mezhebinin en bağlı savunucusu olan İspanya, yeni dünya kolonileri sayesinde yada yüzünden yerli Amerikalıların inançları ile harmanlanmış mistik bir inanç türünü ortaya çıkarmıştır bunun benzerini Jamaika adasının eski sahibi İngiltere’nin adalılara empoze ettiği Hristiyan inanç ile o adanın yerlilerinin dininin karışımı olan vudu inancını benimseyen, ruhlarla konuşan fakat İsa’ya inanan insanların ortaya çıkmasıdır.

Seküler dünya düzeni ile her insanın inancını veya inançsızlığını özgürce yaşaması sonucu medyumluk artık daha rahatça yapılabilen bir meslek olmuştur. Normal olarak dolandırıcılar ve bunlara karşı yapmış oldurımlar mevcuttur fakat bugün bir insan çok zorlanmadan bir kahin bulabilmekte ve mesajşim kurabilmektedir.

Medyum nedir? Medyumun en kabul edilen tarifı ruhlar ve insanlar içinde iletişim elde eden kimsedir. Bilici önerileri ne işimize yararlar? Bilici ararken daha doğru kaynaklardan aramamızı sağlayacakları için medyum önerileri gereklidir. Medyum ruhlar alemi ile insan alemi içinde köprü kurarak kimi sorulara yanıt arar kimi problemleri çözmeye çalışır. Medyum ne yapar sorusunun cevabı ise karışıktır. Kimi medyumlar profesyonel bir halde ekipmanlı ve programlı olarak ruhlarla iletişime geçerken kimi medyum ise naturel yetenekleri yardımıyla ekipmana ihtiyaç duymadan ruhlarla iletişime geçebilmektedir.

Medyum Ne Yapar?
Medyumlar kendilerine maneviyatın doktorları demektedir. Çıplak gözle göremediğimiz farklı bir alem olan ruh alemi ile iletişim kurma yeteneğine ve bilgisine sahiptirler. Maneviyattan kaynaklı sorunlarımıza yardımcı olmaya çabalarlar. Nefes gücü denilen ve doğuştan gelen bir kabiliyet sahibi olmaları durumunda medyumlar şifa verebilmektedirler. Medyumlar ruhlarla konuşarak geçmişte yaşanmış olan olayları görerek sorularımıza cevap verebilirler.

Bununla beraber geleceği görebilirler ve bazı kaybolmuş eşyaları da bulabilirler. Geleceği görmekten kastedilen nasıl sonuçlanacağını yalnız allah bilebilir dolayısıyla cinler aracılığıyla gelecek hakkında bazı şeyleri sadece öğrenebilirler. Dünyaya geldiğumuz saatte yıldız dizilimine dayanarak yaşayacağımız yaşam hakkında yorumlar yapabilirler ve bazı zihinlerin içine girerek düşünceleri öğrenebilirler.

Medyumlar iyi mi Bu Eylemleri Gerçekleştirir
Medyumlar doğuştan gelen kabiliyetleri ve eğitimleri yardımıyla bu konularda insanlara yardımcı olabilirler. Medyumlar ek olarak yapılmış olan büyüleri tespit ederek bunları bozabilirler ve bazı durumlarda genel olarak aşk ve para mevzusunda mesele yaşayan insanlara büyü ve ruhlar yolu ile yardımcı olabilirler. Üzerinde bulunan negatif enerjiyi kaldırmak ve kısmet açmak şeklinde büyüleri medyumlar yapabilirler.

Kahin iyi mi Bulunur
medyum bulmak çağımızda fazlaca kolaydır. İnternet vasıtasıyla yada eş arkadaş aracılığıyla çok rahat bir şekilde medyum bulunabilir. Burada esas sorun güvenilir bir bilici bulmaktır. Bu konuda belli kritikler vardır. Öncelikle medyumun belli yeteneklere sahip olması şarttır. Bu yetenekler çocukluktan itibaren medyumlarda mevcut olmalıdır. Medyumun haiz olması ihtiyaç duyulan yetenekler güçlü bir görüş ve sezgi yeteneğidir. Buna iç histe denebilir ve medyumun eğitim almadan da sahip olması gereken özel bir kabiliyettir.

Bazen kimi olaylar medyuma açık bir şekilde görülebilir ve bu yeteneğin adı duru görüdür. Duru görü beş duyuyu kullanmadan bazı şeylerin farkına varabilmek tabiri caizse hissetmektir. Medyumların telepati kabiliyeti gelişmiş ve telepati kurma becerisi ileri seviyede olması gerekmektedir. İnsan zihnine girip bağlantıyı sağlayamadan medyum olunmaz.

Medyumlar mevzusunda Nelere Dikkat Edilmeli?
Medyumu bilici icra eden şey onun doğa dışı ve bize korkunç ve bilinmeyen olarak gelen birtakım güçlerle bağ kurabilmesi ve onları isteğimiz doğrultusunda kullanabilmesidir. Burada en önemli husus ürkü yapmadan ve korkmadan bağlantı kurulmasıdır. Bu ruhlar ve özel güçler medyumun kim bulunduğunu bilir ve ona biat eder tabiri caizse zorluk çıkarmadan hizmet ederler. Medyumlar konusunda dikkat edilmesi gerekilen bir husus daha var ve o da bu şartlara uyan medyumun mesleğini ruhsatlı ve garantili bir halde kendi ofisinden yada devlet onaylı bir şekilde yapmasıdır. Dolandırıcılara dikkat etmekte yarar var.

Medyumlar nasıl kabiliyetlere haizdir
Medyumlar öncelikle dünya gözlerini açmış ve özel ruhlar alemine gidebilme kabiliyetini geliştirmiş kişilerdir. Medyum olmak öyle kolayca gerçekleşen bir hadise değildir. Medyumlar ya doğuşlarında gerçekleşen bir hadise veya kanlarından gelen bir güç yardımıyla doğuştan kabiliyetlere haizdirler. Burada önemli husus bilici olacak ferdin bu konuda bilgili ve merhametli kişiler tarafından eğitilmesinin gerekliliğidir.

Başka bir sorun ise medyumluk mesleği bahsedilmiş olduğu kadar rahat değildir. Bir çok insan medyuma bir tek eğlence fakatçlı giderler. Bilici olamayan ama halk tabiri ile ağzı iyi söz meydana getiren insanoğlu da bunu bildikleri için feyk medyumluk yaparak para kazanmaya başlamışlardır.

Dolandırıcı Medyumlar ve Gerçek Medyumları Ayırt Etmek
Burada sorun hakikaten bilici olan şahısların bu durumda minik düşürülmüş hissederek mesleği bırakmaları veya para karşılığı değil de sadece yakın çevresine medyumluk yaparak yardımcı olmayı kabul etmeleridir. Dolayısıyla internetten medyum ararken karşılaşacağımız kişilerin ezici çoğunluğu bu işi para için yapan düzmece medyumlardır. Gerçekten bilici bulmak için iyi bir araştırma yapılması şarttır.

Kahin Ne Yapmamalıdır?
Medyumluk bir tek kahvede gördüğü sembolleri yorumlamak değildir ve buna ek olarak kimi medyum randevu ile seansa gelen insanoğluın toplumsal medyasını araştırarak hakkında bilgiler edinerek sanki özel bir güç tarafınca bunları öğrenmişçesine karşısındakini ürküten ve etkileyen bilgiler sunmaktadırlar. Bu insanoğlu aslen medyuma gitmediklerinin bilincinde değildirler ama sosyal ortamda o etkilendikleri şahsı överek anlatarak onun daha çok “satın alan” çekmesine sebep olurlar. Bu yöntem çok eski ve etkili bir yöntem olup medyuma gidecek insanlara tavsiyem randevu almadan alırlarsa da anonim bir adla alarak gitmeleridir.

Medyumların yöntemleri
Medyumlar bir çok farklı yönteme haizdir. Bu yöntemler arasında biri kağıda yazılan eski dillerdeki yazılar ile ruhlara ileti göndermektir. Kağıda Arapça yazılan yazıları kullanarak meydana getirilen bir ekip ritüeller sonucu ruhlarla bildirişime geçen medyum ruha taleplerini iletir. Ruh talebini kabul etmek karşılığında ne istediğini söyledikten sonra anlaşmayı gerçekleştirir ve medyuma gelen kişiye sonucu açıklar. Bazı durumlarda ileri düzey medyumlar oraya gelen fert ile ruhu mevzuşturacak kadar güçlü ve yetenekli olduğundan bunu gerçekleştirir fakat bu ciddi riskler ihtiva eder çünkü bu evren ile onların alemi içinde geçişte bulunmak sıradan bir işlem değildir. Bir başka bilici yöntemi ise belli kokular koklayarak trans haline girerek fiziksel bedenini dünyamızda bırakarak ruhlar alemine geçiş yapmaktır.

Kahin Olmayanlara nazaran kahin Faaliyetleri
Burada gerçekleşenleri müşteri göremez, bilici bayılmış şeklinde gaslıkür ve ruhlarla diyaloğa girer. Diyalog sonucu ortaya çıkan sonucu aynı şekilde müşteriye iletir. Bütün bunların dışında medyumların bu yetenekleri elde etmesi için ciddi bir eğitim alması gerekir. Bir tek yetenek ile kahin olunmaz ve çarpılma riski barındırır. Kahin olmayanlar için bu eylemler gözle görülemez.

Medyuma Gitmeli Misin
Bizim ana mevzumuz ise neden medyuma gidileceğidir. Eski çağlarda insanoğlu hastalandığı vakit, aşka düştüğü zaman, mutsuz olduğu zaman ruhlarla konuşan şamandan yardım yalvarmak için çadırına giderlerdi. Günümüzde ise hastalanılmış olduğumız zaman gidebileceğimiz bir tabip var, aşık olduğumuz süre aşık olduğumuz bireyin bizi tercih etmemesi durumunda ise onu büyü yaptırarak bizlere aşık etmemiz hem etik değil hem de ilim sahibi bir medyum bunun kötü neticeları olacağını söyleyecektir.

Geleceği görmek mevzusunda ise bahsettiğimiz benzer biçimde medyumlar yalnız bazı şeyleri tahmin ederler ve geleceği yalnızca tanrı bilebilir. Birtakım işaretleri doğru yorumlayarak orantılı tespitler yapabildikleri ise doğrudur. Medyuma gitmenin sebebi değişen teknolojinin erişemediği ve gerçekten öneme haiz bir şeyi öğrenmek ise gitmende bir sakınca yok. Burada önemli olan şey bir insana kötülük yapmış oldurmak için medyuma gitmenin yanlış olduğudur.

Medyumdan fenalık Ummuyorum yalnız Merak Ediyorum
Medyuma gitmek için karar vermiş kişiler devletten ruhsat almış ve güvenilirliğini kanıtlamış medyumlara gitmeleri ve onlara kişisel bilgilerini vermemeleridir. Bunun yanında gidilen medyumdan bir şahsa fenalık yapmasını istemeniz doğru olmayacaktır. İşinin ehli olan ve tecrübeli medyumlar aslına bakarsan bu teklifi kabul etmeyecektir. Medyumluk elit bir meslektir ve bir takım düzmece medyumlarla kaliteli medyumların prestiji lekelenmemelidir.

Medyuma bazı şeyleri öğrenmek için gidilebilir, kimi gizemleri ortaya çıkarmak için gidilebilir ama asla ve asla birisine fenalık yaptırmak amacıyla gidilmemelidir. Medyumluk aslına bakarsak toplumda gördüğümüz kabul edilmiş mesleklerden polisler iyi mi bizi koruyorsa, doktorlar iyi mi bizi iyileştiriyorsa aynı şekilde belli prensipleri olan bir meslektir ve onlar gibi bazı kriterleri vardır. Bir kahin haiz olduğu yetenekleri topluluğun iyiliği için kullanma borcu ile yaşamaktadır. Bunun bilincinde bir halde doğru kriterlere uygun bir bilici bulunup gidilmesi zarar değil fayda sağlayacaktır.

Medyumlar ve Medyumluk ile alakalı Yazımızda medyum nedir sorusunun cevabını ararken bulduğumuz sonuçlar aslında biraz inanç ile ilgili. Medyumun yapacağı şeye eğer inanmıyorsanız kahin sizi inandıramayabilir. Medyumlar neler yapar konusunda ise genel anlamda cevap ruhlarla bildirişime girerek bize yardımcı olmayı tecrübe etmek idi. Bunlara ek olarak size kahin önerileri sunarak bir isim vermeden nasıl bilici bulabileceğinizi ve ne tarz medyumların güvenli olduğunu açıklamaya yönelik bir yazıydı. Medyumluk mesleğinin antik zamandan kalan gizemini korumakta ve her süre cezbedici bir yanı bulunmaktadır. Medyum önerileri aslen medyuma gidilmesinin bazı durumlarda gerekli olabileceğini öne sermektedir. Bunun sonucunda medyuma kötü niyetler haricinde gidilmesinde bir sakınca olmayacağını vurgulamakta yarar var.

Başa dön tuşu

Hemen Ara