Geri Getirme Büyüsü Hoca Seyrani

Geri Getirme Büyüsü Hoca Seyranı
Geri Döndürme Büyüsü ile Gideni Geri Getirme Büyüsü birbirinden tamamiyle değişik uygulamalardır. Ancak, isimlerindeki benzerlik sebebiyle vakitkli birbiriyle karıştırılır. Hatta havas çalışmaları yapan bireylerin bile bu adları karıştırdıkları bilinmektedir.

Gideni Geri Getirme Büyüsü, sevmiş olduğiniz bireyin ayrılma kararı alarak teması tamamlaması ardından yapılır ve bireyin tekrar size aynı hislerle geri gelmesi hedefi taşır.

Geri Döndürme Büyüsü ise rastgele bir mevzuda kabul eden bir ferdin bu sonucundan vazgeçmesi hedefiyle yapılır. Mevzuyu temaslar yönünden değerlendirilecek olursa ayrılan sevgili ya da eş amacıyla gideni geri getirme büyüsü yapılmalıdır, derhal derhal ayrılmamış yalnızca ayrılma kanaati içersinde olan bireyin bu sonucundan dönmesi ve vazgeçmesi amacıyla geri döndürme büyüsü yapılmalıdır.

Geri Döndürme Büyüsünü bir tek temaslar yönünden değerlendirmek de doğru olmaz. Her hangi bir hususta kabul eden bir ferdin verilen bu kararı tekrardan gözden geçirmesini ve istenilen şekilde karar vermesini sağlamak, sonucundan döndürmek şeklinde tanımlamak daha doğru olur.

Bu hususta oluşturulan çalışmalarda ilgi edilmesi gereken en mühim nokta değiştirilmesi dilenen sonucun makûl ve kabul edilebilir bir karar olmasıdır. Örneğin, ortada gerçek bir sebep yokken eşinden ayrılmak isteyen bir bireyin ayrılma sonucundan dönmesini sağlamak ile evli olan bir bireyin eşinden ayrılmak istememesi durumunda boşanma kararı almasına zorlamak amacıyla yapılacak çalışma aynı şekilde değerlendirilemez.

GERİ DÖNDÜRME BÜYÜSÜ NASIL YAPILIR
Geri döndürme büyüsü bugünkü şartlarında daha çok temaslarde akla gelen bir yöntemdir. Eş yada sevgilinizin sizden uzaklaştığını hissettiğiniz durumlarda, birlikteliğin tekrardan eski durumunda dönmesini sağlamak amacıyla tercih edilir.

Sevdiğiniz ferdin sizden uzaklaşması (dışarıdan yapılmış bir büyü yoksa) aslabir vakit aniden gerçekleşmez. Uzaklaşma belirli bir vakit ardından gerçekleşen bir düşüncedir. Eğer eşinize üçüncü bir şahıs doğrulusunda yapılmış bir büyü varsa sihrin bozulmasıyla birlikte bireyin normale döndüğü görülecektir.

Geri döndürme bireyin yıldızları üzerinden oluşturulan bir uyumlandırma çalışmasıdır. Burada uyumlandırmanın hangi yöntemle yapıldığı mühimdir. İradeyi zorlama şeklinde yapılırsa bu büyüdür. Sadece, bireyi uygun yöntemlerle uyararak Esma-ül Hüsnâ’lar, Ayet-i Kerimeler ve dualarla oluşturulan yöntemler amacıyla büyüden bahsedilemez. Her çalışmada bulunduğu benzer biçimde hangi yolun tercih edildiği mühimdir. Çalışmalarımızda büyü tekniği tercih edilmemektedir.

Havass İlmi verileri ve şahsi yeterlilikleri olmayan bireylerin bu tür çalışmaları yapması derhal derhal imkansızdır. Sevgilisi ya da eşi doğrulusunda terk edilen bireylerin “Geri Döndürme Büyüsü nasıl Yapılır?” şeklinde aramalar yaptığını biliyoruz. Bilinmelidir ki, bu tür çalışmalardan netice almanın ötesinde bireylerin zarar görme olsılığı bile vardır. Dikkatli olmak gerekir.