medyum

Kısmet Açma İşlemi

Kısmet açma prosedürü nedir ? Kısmet açma sözcük manası itibariyle iki şekilde ifade edilmektedir. Birinci koordinat ”Tanrı’nın her şahsa, her canlıya ideal gördüğü şey, vaziyet.” […]