Canbar büyüsü nedir?

Canbar büyüsü nedir?

Canbar büyüsü, Ak büyüler derslikına giren can bar büyüsü bir çeşit aşk büyüsüdür. Can bar büyüsü nedir? Derseniz bu bir aşk büyüsüdür. Sizi seven bir bireyin birdenbire sizi sevmekten vazgeçmesi ya da aşkınıza karşılık alamadığınız durumlarda uygulanmaktadır. Sorunsuz bir birlikteliğe kavuşmanıza destek olmak amacıyla yapılmaktadır. Can bar aşk büyüsü günümüzde en fazlaca kullanılan aşk büyülerinden bir tanesidir. Büyü yaptırmak isteyen herkesin kolaylıkla uygulayabileceği bir sihir olmakla birlikte uzman kişiler yani medyum ve büyücüler tarafından uygulanmasının daha hızlı sonuçlar vereceği söylenmektedir.

Çünkü büyüler bununla beraber çeşitli riskler getirebilir bunu engellemek için uzman kişilerden yardım almanın faydalı olacağı savunulmaktadır. Bu riskler büyünün geri tepmesi ya da uygulamadaki eksikliklerinden dolayı sonuç vermemesi veya başkasına etki etmesi benzer biçimde riskler söz konusu olabilmektedir. Aşk büyüleri ak büyüler sınıfında anılmaktadır ve insanların iyiliği doğrultusunda yapılan büyüler olduğu düşünülmektedir. Bunun sebebi bir taraftan da aile huzuru ve aile bağlarının korunması şeklinde durumlarda evliliğin kurtarılması amacıyla yapıldığından dolayı ak büyü olarak anılmaktadır.

Sihir eski zamanlardan beri öncelikle kişisel iradeyi tesir altına alarak adım atar. Arkasından güçlü niyet ve telepatik bağlar vesilesiyle istenen kişiyi düşünerek veya resim yardımıyla aşk enerjisi yönlendirilerek yapılır. En basit şekliyle aşk büyülerinin mantığı ve ilerlemesi bu şekildedir. Canbar büyüsünde ise ceylan veya geyik derisi üzerine yazılarak meydana getirilen bir büyü şeklidir. Ayrıca şamanların uyguladığı bir sihir yöntemi olduğu da söylenmektedir. Yapılma şekli dolayısıyla ceylan derisine yazılmasının en etkili yöntem olduğu bunun sebebinin ise ceylanın güç ve başarıyı temsil ediyor oluşudur. Doğru bir halde uygulandığı takdirde çok etkili olduğu kişileri birbirine aşk ve sadakat bağıyla bağladığı söylenmektedir.

Canbar aşk büyüsünün en etkili aşk büyüsü olduğu söylenmektedir. Ek olarak yapıldığının anlaşılmasının en zor olduğu sihirdir. Yapılış şeklinden dolayı anlaşılması çok zor olsa gerek. Aşk büyülerinin ak büyüler sınıfında anılmasının yanı sıra canbar aşk büyüsünün ak büyüler sınıfında olmasının nedeni şamanların uyguladığı bir büyü şekli olmasıdır. Çünkü şamanlar büyüleri tabiatın sağladığı organik bir güç olarak görmektedir. Bu nedenle şamanlar kara büyü yöntemlerini kullanmamaktadırlar. Kişilerin mutluluğu ve aile bağlarının güçlenmesi amacıyla evlilik ritüellerinde uygulanan ve aile bağlarının güçlenmesi amacıyla meydana getirilen büyülerdendir.

Canbar Büyüsü iyi mi Yapılır?
Canbar büyüsü uygulama açısından eski bir büyü çeşididir ve doğru bir halde uygulandığı takdirde en etkili aşk büyüsü olduğu söylenmektedir. Canbar büyüsü nasıl yapılır? Derseniz de gene eski tekniklerden olan ceylan derisi üzerine duanın yazımıyla uygulanır. Önce deri üzerine bir çember çizilir, arkasından hanım ve erkeğin ismi bu çember içine yazılırdı. Çemberin dışına ise kişileri birbirine bağlayacak kısa dualar ya da sevda ile alakalı esmalar yazılırdı. Yazılı deri parçası bir günlük yürüme mesafesi uzak bir yere bırakılırdı. Esmalar büyüyü güçlendirme ve farklı güçlerden destek alma fakatçlı yazılmaktadır. Böylece büyü etkisi altına giren fert yoğun bir yalnızlık hissi yaşar ve bu yalnızlığı hafifletmek için sevgilisi olarak kabul etmiş olduğu kişiye yönelirdi. Tılsımın etkili olduğu da bu şekilde anlaşılırdı.

Kişiler arasındaki bağlılığın kuvvetlenmesi amacıyla da uygulanan bu büyü çeşidi evlilik birliği içinde bağların güçlenmesi amacıyla ya da evlilik yolunda ilerleyen çiftlerin bağlarının kuvvetlenmesi güzel bir evliliğe adım atmaları amacıyla da yapılabilmektedir. Canbar aşk büyüsü farklı isimlerle de anılmaktadır. Bunlar canbar bağlama büyüsü, canbar tılsımı yahut canbar vefki olarak da anılmaktadır. Anadolu da çok sık başyaralanan bir tılsım haline gelmiştir.

Günümüzde bile hakiki deriden imal edilmiş çanta ve ayakkabılar kullanılarak bu büyünün yapılması devam etmektedir. Bununla birlikte günümüzdeki şeklinde farklı yöntemler altında aşk büyüsü olarak anılan ve yöntem olarak tam olarak kimden istendiği belli olmayan bazı etkilerle oluşturulmuş büyü şekilleri çok tehlikeli olabilmektedir. Bu açıdan canbar tılsımının doğru şekilde uygulanması çok önemlidir. Ak büyü olarak anılan büyülerde isteğin yaratıcıdan istendiği ve isteğin gerçekleşmesi için başvurulacak en büyük gücün yaratıcı olduğu açıkça bilinmekte ve söylenmektedir. Uygulama aşamasında da isteğin yaratıcıdan istendiği şekilde sihrin uygulanması çok önemlidir. Bilinçsizce bir uygulama yahut doğru bir uygulama da karanlık güçlerden yardım almak sihrin tesirini tamamen değiştirebilmekte ve hatta istenilenin aksine kötü neticelar doğurabilmektedir. Bu nedenle sihrin uzmanlıkla uygulanması çok önemlidir.

Canbar büyüsü ak büyüler derslikında anılan bir çiftin mutluluğu şu demek oluyor ki insanların hayrına uygulanan bir büyüdür. Evlilik birliği içinde bulunan bir çiftin sevgi ve sadakat bağlarının artması amacıyla daha çok uygulanır. Çiftlerin ise sevgi bağlarının güçlenmesi amacıyla uygulanabilmektedir. Büyüler genel olarak insan iradesini etkilemesi amacıyla yapıldığından kötü niyetle bir çifti ayırmak şeklinde sebeplerle yapılması ters dönmesine niçin olabilmektedir. Aynı şekilde sihrin yanlış ve bilinçsiz bir şekilde uygulanması da yine büyünün ters tepmesine niçin olabilmektedir. Aşk büyüsünün ters tepmesi büyü yapılan bireyin aşk bağlarının başkası ile güçlendirebilir veya büyüyü icra eden ferdin aşk bağlarının değişmesini sağlayabilir.

Bu açılardan canbar büyüsünün uygulanması son aşama önemlidir. Bu büyü en eski büyü çeşitlerinden biri olması dolayısıyla uygulama doğrusu sihrin yapılması aşaması en önemli aşamadır. Alanında informasyon sahibi daha önce onlarca kere yapmış kişiler tarafınca uygulanması çok daha etkili olmasını sağlamaktadır. Canbar aşk büyüsünün şaman geleneklerinden geldiği düşünülmektedir. Ak büyü olmasının bir başka sebebi de budur. Çünkü şamanlara göre büyü tabiat ananın dengesi gmeşhurk bir rutin olarak sayılabilecek şekilde uygulanmaktaydı. Bu açıdan çok eski ve geleneksel bir halde de uygulanan bir ak büyü çeşididir.

Canbar büyüsünün yapılması ise gene eski geleneklerden önde gelen ceylan derisine duaların yazılmasıyla uygulanmaktadır. Buradaki en önemli nokta ise ak büyülerde istenilen şeyin tek bir yaratıcı olan tanrı’tan istenmesidir. Ak büyü ve kara büyüyü birbirinden ayıran nokta tamamen budur. Kara büyüde de çeşitli dualar kullanılmakla birlikte karanlık güçlerden yardım istenmesi şu demek oluyor ki istenilen şeyi karanlık güçlerin yerine getireceği düşüncesi ak büyü ve kara büyüyü birbirinden ayıran en önemli noktadır. Bu sebeple uygulama aşamasında büyüyü kimin yapacağı çok tehlikeli sonuç ve önemli bir nokta olmaktadır.

Canbar büyüsünü meydana getirecek kişinin ak büyü meydana getirdiğinın bilincinde olan yaptığı işin kişilerin hayrına olmasını niyet etmiş olan ve istenilen şeyin yaratıcıdan istenmesi şeklinde büyüyü tatbik eden fert olması beklenmektedir. Diğer önemli nokta sihrin uygulanmasıdır. Bu büyü eski geleneklere bağlı olarak yapıldığından ceylan derisine yazılması ve doğru dualarla uygulanması çok önemlidir. Ceylan derisi üzerine bir çember çizilerek büyü yapılacak kişilerin adları yazılır ve bu çemberin dışına kişilerin sevgi bağlarını güçlendirecek dualar yazılır. Bu dualar çok önemlidir çünkü bu bir ak büyüdür ve özellikle evlilik bağını kuvvetlendirmek amacıyla yapılmaktadır. Bu açıdan yanlış bir uygulama büyü yapılan kişiyi de yaptıran kişiyi de etkilemektedir. Yanlış yapılacak bir uygulama evlilik bağını kökten zedeleyebilir.

Canbar Büyüsünün tesirleri nasıl Anlaşılır?
Gelelim canbar büyüsünün etkilerine büyü süratlica etkisini göstermeye adım atar. Büyü meydana getirilen fert derin bir yalnızlık hissine kapılırlar. Bu yalnızlık hissi kişiyi çok fazla rahatsız eder ve yaşamındaki partnerine sevgilisine yönelir içindeki bu yalnızlık hissini doldurmak için. Duaların tesiri bu yüzden çok önemlidir. Sadakat bağı burada güçlenmeye başlar. Sadece kişiler arasında hâlihazır da mevcud bir sevgi bağının güçlenmesi söz mevzusudur. Bu yüzden büyünün etkili olup olmadığı bağlılığın artmasıyla ölçülür. Ölçülür demek ne kadar doğrudur bilinmez ama kişi partnerini daha çok özler daha fazla yan yana olmak ister bağlarını kuvvetlendirecek ilişkiler oluşturmak ister.

Ayrı kalındığı anda yoğunluk bir yalnızlık hissiyle kişi sürekli partnerini özler ve hep yan yana olmak ister. Aslen büyünün etkili olup olmadığı bu aşamadan sonrasında ortaya çıkar eğer çiftler evlilik bağlarını kuvvetlendirecek paylaşımlarda bulunabiliyorlar ise bu büyünün tesirinin başladığı anlamına gelir. Kısaca büyü yapılan fert bir tek yalnızlık hissini doldurmak amacıyla size yönlenir ancak bu ilişki bağının güçlenmesi aranızda hâlihazırda bulunan sevgi bağlarına bağlıdır. Bu bağı güçlendirebilecek adımlar atılabiliyor ise örneğin partnerinizin eskiden kaçtığı paylaşımlarla ilgili artık daha istekliyse bir şeyler paylaşmak, birlikte zaman geçirmek konusunda daha çok istekli hale gelir. Bu artık son aşamadır ve canbar tılsımı tesirini göstermeye başlamış anlama gelir ve ilişkiniz eskisinden daha iyi bir hal almıştır. Doğrusu canbar tılsımı hızlıca sonuçlarını göstermekle birlikte sürecin nasıl ilerleyeceği yine çiftlere bağlıdır.

Peki, canbar büyüsü iyi mi bozulur? Diye sorarsanız bu suali cevaplamak oldukça güçtür. Eski dönemlerden beri uygulama alanı kabul eden ve çok eski geleneklerle uygulanan bu büyü türünün yapıldığının anlaşılması bile fazlaca güçtür. Canbar büyüsü yapıldığı en zor anlaşılan büyülerden biridir. Genel olarak ak büyüler kara büyülerden bu açılardan da ayrılır. Kara büyü yapıldığı daha hızlı bir halde ortaya çıksa da ak büyülerin anlaşılması o kadar kolay değildir. Çünkü burada istenilen şey yaratıcıdan istendiği için bir yakarış niteliği taşımaktadır. Bu açıdan bu sihrin varlığını idrak etmek fazlaca güçtür. Anlaşılması fazlaca bilgi donanım gerektirir. Bu açıdan kötü niyetle yapılmış ise tespit etmek çok önemlidir. Bu yüzden büyüyü çokça uygulamış bilgili ve tecrübeli kişilere ihtiyaç vardır. Bu kişiler bu büyüyü saptamak için daha önemlidir.

Öncelikle sihrin varlığı tespit edilse de bozulması çok güç olan bir büyü çeşididir canbar büyüsü. Bu büyünün bozulması için öncelikle ne şekilde yapıldığı tespit edilmelidir. Arkasından biroldukça büyü bozma yöntemi olsa da canbar büyüsünü bozmak için farklı bir yol izlenmektedir. Canbar aşk büyüsünü yapan büyücüler canbar büyüsünün karşısında her vakit başarılı olamadığı söylenmektedir.

Aşk büyüsü bozanlar böylesi bir aşk büyüsü karşısında zorlanarak çoğu zaman da çaresiz kalmış olarak süreci devam ettirmişlerdir. Kısaca çoğu zaman büyüyü yapan kişinin bozması en etkili yöntem olmaktadır. Ters işlem denilen yöntem uygulanarak büyülerin yapım aşamasında tersine şekilde uygulanarak yapılmaktadır. Ak büyüler bozulması rahat büyülerden olsa da canbar aşk büyüsü bozulması aşamasından daha zor bir tür büyüdür. Bundan dolayı bu büyüyü bozmanın en kolay yolu büyüyü icra eden bireyin bozmasıdır. Büyü bozmanın biroldukça yöntemi olsa da tersten gelerek büyüyü bozmak en etkili yöntemdir. Bu açıdan da canbar aşk büyüsünü bozmanın en etkili yöntemi ters işlemle ve büyüyü yapan bireyin büyüyü bozmasıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu

Hemen Ara